Ekološki problemi opštine Gračanica

Indicates required field
Šta kažu lekari, koji je uzrok vaše bolesti?
Šta najviše zagađuje vodu i vazduh u opštini Gračanica (odaberite dva odgovora)?
Kako može da se reši problem zagađenja u opštini Gračanica (odaberite tri odgovora)?
Ko može da reši ili ublaži problem zagađenja u opštini Gračanica?
Šta je najveći problem za nerešavanje problema zagađenosti u opštini Gračanica?